L

 

lajstrom = register, list

lak = cottage or other little place

lakás = residence, dwelling

lakáscim = address, house number

lakások = dwelling

lakatos = locksmith

lakcim = home address

lakhely = place of residence, residence, place of abode

lakhely és házszám = residence and house number, home, address

lakhelye = address

lakóházak = dwellings, houses

lakohelye = his residence

lakók jegyzéke = directory of residents

lakos = inhabitant, tenant

lakosság = inhabitants, population

lantos = lutist minstrel

lány = daughter, female, girl or maid

lanya unoka = granddaughter

lánykája = little girl, daughter of

lánykori név = maiden name

lányunoka = granddaughter

lap = page

lásd = see

leány = girl, daughter, maiden

leányanya = unmarried mother

leánykája = little girl, daughter of

leánykori név = maiden name

lefoflaltsag = occupation or work

leg- = prefix for the most or best

legény = young man, lad

legjobb = best

legöregebb = eldest, oldest

legtöbb = most

leirás = description

lelkész = pastor, clergyman [protestant], protestant minister

lemenö ágon = descendency, in the descending line

lengyel = Polish

lenn = below

lesz = will be

leszármazás = genealogy, origin

levél = letter, certificate

levélhordó = postman

levéltár = archive[s]

= horse

lóidomitó = horse trainer

lovas = horseman

lovasság = cavalry

lovász = stud groom

luteránus = Lutheran

 

 

DISEASES

láz = fever

lépfene = anthrax

lob = inflammation, kindling, firing

lobbanás = inflammation